Biznis u BiH

Glavni razlozi za poslovanje u Bosni i Hercegovini se mogu svesti na nekoliko tačaka:

 • Povoljan geografski položaj
 • Raspoloživost prirodnih bogatstava i ljepota
 • Dugogodišnja tradicija industrijske proizvodnje
 • Veliki broj raspoloživih industrijskih zona, atraktivnih lokacija i proizvodnih objekata
 • Povoljno zakonodavstvo za strane investitore
 • Niski porezi
 • Obrazovana radna snaga
 • Valuta vezana za euro
 • Potpisani regionalni i bilateralni trgovinski ugovori
 • Perspektiva pridruživanja Europskoj uniji

Zvanične institucije u BiH igraju značajnu ulogu u privlačenju stranih investicija i omogućavanju što lakšeg i efikasnijeg poslovanja u BiH.

1. Ministarstvo vanjskih poslova BiH koordinira aktivnosti diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u domenu promocije privrede BiH u svijetu.

Glavni zadatak MVP BiH su aktivnosti na privlačenju stranih ulaganja u privredu BiH, podrška bh firmama u izvozu proizvoda i otvaranje novih tržišta za privrednike iz BiH.

MVP BiH kontinuirano vrši analizu ekonomskih informacija DKP mreže Bosne i Hercegovine te na osnovu toga izrađuje i predlaže strategiju privrednih nastupa BiH u određenim zemljama.

Više na www.mvp.gov.ba.

 

2. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je nadležno za:

 • vanjskotrgovinsku politiku i carinsko-tarifnu politiku BiH;
 • pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata iz oblasti ekonomskih odnosa i trgovine sa drugim državama;
 • pripremanje bilateralnih i multilateralnih sporazuma i drugih akata vezano za obnovu i rekonstrukciju BiH;
 • odnose sa međunarodnim organizacijama i institucijama iz oblasti vanjske trgovine i ekonomskih odnosa;
 • pripremu i izradu makroekonomskih odnosa strateških dokumenata iz oblasti ekonomskih odnosa;
 • poslovno okruženje, jedinstven ekonomski prostor;
 • razvoj i promociju preduzetništva;
 • kontrolu prometa roba i usluga koji imaju poseban režim u prometu odnosa u izvozu i uvozu;
 • zaštitu potrošača;
 • konkurenciju;
 • koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći BiH izuzev dijela koji se odnosi na pomoć Evropske unije;
 • veterinarstvo.

Ministarstvo je nadležno i za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti BiH koji se odnose na definisanje politike, osnovnih principa, kooridniranje djelatnosti i usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti i institucija na međunarodnom planu u područjima:

 •   poljoprivrede;
 •   energetike;
 •   zaštita okoline, razvoj i korištenje prirodnih resursa;
 •   turizma.

U sastavu ovog Ministarstva kao upravna organizacija je Ured za veterinarstvo BiH, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja i Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine.

Više na http://www.mvteo.gov.ba/home/language

 

3. Agencija za unapređenje stranih investicija BiH je državna agencija nadležna za:

 • Privlačenje i povećanje priliva stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu i poticanje postojećih investitora u zemlji na dalja ulaganja i širenje poslovanja
 • Poboljšanje saradnje između privatnog i javnog sektora, predlaganje mjera za unapređenje okruženja za investiranje, a s time i ekonomskog razvoja
 • Predstavljanje Bosne i Hercegovine kao zemlje poželjne za strane investitore

Više na www.fipa.gov.ba.

 

4. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 

 • Vanjskotrgovinska komora BiH je moderna, profesionalna institucija koja zastupa i promoviše privredne interese u zemlji i inostranstvu.

 • Komora predstavlja pouzdan izvor informacija, gdje se na jednom mjestu, kako domaćim tako i inostranim partnerima, pruža veliki broj usluga (poslovne i tržišne informacije, informacije o propisima i zakonima, savjetodavne usluge, promotivne aktivnosti, baze podataka itd).
 • Vanjskotrgovinska komora BiH je članica mnogobrojnih međunarodnih asocijacija (Eurochambres, International Chamber of Commerce-ICC, ABC, FIATA, IRU, SECI) što joj omogućava da uspješno učestvuje u raznovrsnim projektima u cilju jačanja i unapređenja regionalne i međunarodne poslovne saradnje.

Više na http://www.komorabih.ba/.

 

 

Ambasada Bosne i Hercegovine u Ammanu je otvorena za svaki vid saradnje vezano za poslovanje u Bosni i Hercegovini.

Svi zainteresirani biznismeni za pokretanje biznisa u BiH, investiranje, trgovinu i bilo koji obilik poslovne saradnje su vise nego dobrodosli da kontaktiraju Ambasadu.

Mi smo tu da pomognemo, olaksamo i damo sve potrebne informacije u ovom pogledu.

 

FIPA PROMOTIVNI VIDEO LINKOVI

https://www.youtube.com/watch?v=bPA-NgP7zSc

https://www.youtube.com/watch?v=NtA_-QMzl9k

https://www.youtube.com/watch?v=khmq_hQ5Nek

https://www.youtube.com/watch?v=ZqP10IKXrvk

-----------------------------------------------------------------

PROMOTIVNI VIDEO LINKOVI REPUBLKE SRPSKE

https://www.youtube.com/watch?v=bZlyWTAVi04

https://www.youtube.com/watch?v=p0K55JOfmqs

https://www.youtube.com/watch?v=zpoPQfTE4cs

https://www.youtube.com/watch?v=LNyvJu_PEJw

-----------------------------------------------------------------

PROMOTIVNI VIDEO LINKOVI BRČKO DISTRIKTA

https://www.youtube.com/watch?v=9TvfsE7Qm-o

-----------------------------------------------------------------