Uvjeti ulaska u BiH - COVID 19

Uvjeti ulaska u BiH - COVID 19

Uvjeti ulaska u BiH i korisne informacije

 

            Imajući u vidu da se informacije mijenjanju i ažuriraju sukladno epidemiološkoj situaciji, sve informacije koje se odnose na ulazak stranih državljana z Bosnu i Hercegovinu mogu se pronaći i pratiti na web stranici Granične policije Bosne i Hercegovine putem linka: http://www.granpol.gov.ba/Content/Read/74?title=Covid-19

 

            Informacije o radu gospodarskih subjekata, kao i aktualne mjere koje entitetski krizni stožeri donose u skladu sa epidemiološkom situacijom mogu se pratiti na stranici

Vlada Republike Srpske putem linka: https://koronavirususrpskoj.com/vladine-mjere/ i na stranici Federalnog ministarstva zdravstva putem linka: https://covid19.fmoh.gov.ba/ .